سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تروریزم

شکست دادن تروریسم نیازمند هدف مشترک و تلاش راهبردی است

یکی از مقامات رسمی آمریکا می گوید، مبارزه با تروریسم به منزل? دفاع از ارزشها و اصول جهانی برجای باقی می ماند

 

واشنگتن-  سفیر دل دایلی[1]، هماهنگ کننده‌ امور ضدتروریستی وزارت امورخارج? آمریکا معتقد است که  هیچ دلیلی نمی‌تواند توجیه کننده قتل انسانهای بی گناه باشد و این امر مبارزه علیه تروریسم را به دفاع از ارزشها و اصولی که جنب? جهانی دارند.

دایلی اخیراً در یک ملاقات غیررسمی با روزنامه نگاران در واشنگتن گفت: "در چند سال گذشته ما با شرکایمان در مورد راهبرد منطقه‌ای برای متلاشی کردن شبکه‌های تروریستی،  نابود کردن مخفیگاههای تروریستی، و از هم گسستن ارتباطات تروریستی، شامل مسائل مالی، مسافرت، ارتباطات و  جاسوسی، همکاری کرده‌ایم".

بنا به اظهار دایلی، در هفت سال گذشته قوانین جدیدی در بسیاری ازکشورها، مانند قانونگذاری در زمینه‌ پول شویی و مسائل مالی،  که بقای گروههای تروریستی را دشوارتر می‌سازد، اقدامات ضد تروریستی را مطرح ساخته یا ارتقا داده‌اند.

دایلی گفت که این مبارزه فقط با یک اقدام یا برنامه خاص پایان نمی یابد بلکه باید دربردارنده‌ی هدف مشترکی باشد که به روشی راهبردی،  هماهنگ و بین المللی با آن برخورد شود. 

دایلی گفت: " ما می توانیم با پرداختن به نیازها و اعتراضات مردم، و با دادن امید به آینده، و ارائ? بدیلهای مادی و ایدئولوژیکی بجای آنچه که  تروریستها پیشنهاد می‌کنند، افراط‌ گرایان خشونت طلب را به حاشیه برانیم. در طی زمان، تلاشهای مبتنی برهمکار‌ی ما در سطح جهانی و منطقه‌ای توان تروریستها را در آسیب رساندن به ما و شرکایمان کاهش خواهد داد و در همان حال کمک های محلی در زمین? امنیت و آبادانی باعث ایجاد توانمندی در  شرکای ما  خواهد شد.

اقدامات جدید، برنامه‌های جدید

تمامی 27 کشور اتحادیه‌ اروپا واحدهای جاسوسی مالی تشکیل داده‌اند که هدف از طراحی آنها ردگیری و خنثی سازی تلاشهای مالی تروریستها است. دایلی گفت: "امنیت اسناد و امن سازی مرزها نیز بسیار پیشرفت کرده و موفقیت آمیز بوده است".

همچنین، برنام? کمکهای ضد تروریسم[2] وزارت امور خارجه بیش از 6000  نفر را در 150 کشور همکاری کننده آموزش داده و تجهیزات و فناوری را در اختیار آنها قرار داده است.

 دایلی گفت: "کمکهای خارجی،  دیگر عنصر حیاتی تلاشهای ما را تشکیل می دهد. این کمکها در زمین? شرایطی است که تروریستها از آن شرایط برای عضوگیری و اهداف ایدئولوژیکی خود بهره می‌برند".

وی اظهار داشت که دو نمونه از برنامه‌های کمک خارجی که از تلاشهای ضدتروریستی آمریکا حمایت می‌کنند عبارتند از طرح همکاری خاورمیانه[3] و همکاری برای چالش هزاره[4].

دایلی گفت: "این برنامه‌ها .... دسترسی به آموزش و مراقبتهای بهداشتی بهینه را افزایش می دهند و بر اصلاحات دموکراتیک و اقتصادی تأکید دارند. مثلاً آمریکا با دولتها، سازمانهای غیردولتیNGO)) و گروههای محلی سراسر جهان همکاری می کند تا ضمن بازسازی مدارس برنامه‌های آموزشی که کودکانِ به حاشیه رانده شده را تحت پوشش قرار دهند به مورد اجرا بگذارد. از نمونه های این برنامه ها می توان به " دختران، اقلیتهای قومی و کودکان دچار ایدز، جنگ و سایر مصیبتها در سراسر خاورمیانه و آفریقای جنوبی" اشاره کرد.  

به گفت? دایلی، یان کوشش ها در نظر سنجی "مرکز  تحقیقی پیو  برای جمعیت و مطبوعات"[5] انعکاس یافته است . این نظرسنجی نشان می دهد که حمایت از گروه تروریستی بین المللی القاعده اخیراً در سراسر جهان کاهش یافته و حمایت از بمبگذاری انتحاری نیز در طی 5 سال گذشته تا نصف یا کمتر از آن تقلیل پیدا کرده است.

دایلی گفت اما این واقعیت که القاعده یک دشمن غیرمتمرکز و حرفه‌ای است که در استفاده از تبلیغات پیشرفته برای بهره برداری از داده های الکترونیکی از طریق اینترنت بسیار مهارت دارد، برخورد با آن گروه را پیچیده کرده است.

دایلی گفت: "جامعهی بین الملل، دولتها و سازمانهای بین المللی، سیاستمداران، دانشگاهیان، رهبران مذهبی و اجتماعی، همگی باید در مختل کردن تبلیغات تروریستی و اطلاعات غلط آنها بهتر عمل کنند.

"ما می توانیم دستگاه رهبری تروریست ها را نابود و شبکه‌های تروریستی را متلاشی کنیم، پناهگاههای تروریستها را از بین ببریم، اما مادامی که مانع عضوگیری محلی جدید تروریستها و گسترش جهانی آن نشویم،  به معنای واقعی موفق نخواهیم بود".

به گفت? دایلی عنصر کلیدی در سیاستهای ضدتروریسم آمریکا ، مبارزه با افراط گرایی[6] و آغازگر آن یعنی ضد افراط گرایی[7] است.

او گفت: "شواهد نشان می دهند که تروریستها عتراضات  چه بطور واقعی و چه  ضمنی را شکل می دهند،، تا قدرت قانونی را متزلزل کنند و وبه  ناآرامی دامن زنند".

دایلی این فرآیند را به تسمه نقّاله تشبیه کرد که در آن گروههای تروریستی، جمعیتهای از خود بیگانه شده را به سمت و سوی دیدگاههای افراط گرایی منحرف می سازند و مرحله به مرحله آنها را به هوادار، حامی و نهایتاً تروریست تبدیل می کنند.